2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Ipavčeva 18
tel.: 42 51 200, faks: 03 42 51 115
http://www.zzv-ce.si
http://www.tosemjaz.net

Oddelek za mikrobiologijo
Gregorčičeva 5
tel.: 42 51 210
faks: 03 42 51 212

Direktorica: Alenka ŠTORMAN, dr. med., specialistka mikrobiologije
Vodja oddelka za epidemiologijo nalezljivih bolezni: dr. Alenka TROP SKAZA, dr. med., specialistka epidemiologije
Vodja oddelka za socialno medicino in promocijo zdravja: Nuša KONEC JURIČIČ, dr. med., specialistka socialne medicine
Vodja oddelka za mikrobiologijo: asist. mag. Tjaša ŽOHAR ČRETNIK, dr. med., specialistka medicinske mikrobiologije
Vodja oddelka za zdravstveno ekologijo: Simona URŠIČ, dr. med., specialistka higiene
Vodja oddelka za sanitarno kemijo: mag. Andrej PLANINŠEK, univ. dipl. inž. kem., specialist sanitarne kemije

Število zaposlenih: 116 (11 zdravnikov - specialistov preventivnih medicinskih strok ter 45 drugih sodelavcev z visoko izobrazbo, med njimi 4 magistri in doktor medicinskih znanosti)

Strokovne naloge v letu 2010
Oddelek za socialno medicino in promocijo zdravja deluje na področju krepitve duševnega zdravja na Celjskem. Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje so marca 2010 odprli novo psihološko svetovalnico Tu smo zate, v kateri lahko odrasli prebivalci celjske regije poiščejo prvo psihološko pomoč v stiski (031 778 772, e-pošta svetovalnica@zzv-ce.si). Mladostniki lahko poiščejo pomoč v spletni svetovalnici www.tosemjaz.net, ki jim omogoča dostop do strokovnega nasveta.

Oddelek za epidemiologijo nalezljivih bolezni spremlja gibanje nalezljivih bolezni v celjski regiji  in izvaja preventivne ukrepe za omejevanje njihovega širjenja. Aktivnosti oddelka poleg spremljanja nalezljivih bolezni dopolnjujejo kampanje osveščanja o preprečevanju različnih okužb in možnostih zaščite, vključno s cepljenji. V letošnjem letu so o možnosti zaščite pred pneumokoknimi okužbami seznanili starše otrok iz celjskih vrtcev.

Oddelek za zdravstveno ekologijo spremlja preskrbljenost Celjanov s pitno vodo in razmere v živilskih obratih ter bazenskih kopališčih. Opravlja DDD dejavnosti ter monitoringe odpadnih vod, onesnaženih podzemnih vod. Izdeluje ocene odpadkov ter meritve hrupa in meritve onesnaženosti zraka. Na spletni strani zavoda skrbi za večjo osveščenost in boljšo informiranost s področja okoljskega zdravja z objavljanjem pojasnil in napotkov za splošno in strokovno javnost.

Oddelek za mikrobiologijo zdravstvenim ustanovam in zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti nudi sodobno, kakovostno mikrobiološko diagnostiko, raznim partnerjem pa mikrobiološko diagnostiko na področju vzorcev iz okolja voda in živil, med drugim tudi z metodami, akreditiranimi po standardu ISO 17025. Laboratorij za medicinsko mikrobiologijo je pridobil dovoljenje za delo od Ministrstva za zdravje RS. Medicinski laboratoriji v Sloveniji so edine zdravstvene ustanove, ki so vzpostavile ta sistem.

Sanitarno kemični laboratorij, ki deluje skladno s standardom ISO 17025, opravlja analize za področje živil, pitnih, kopalnih, odpadnih vod in podzemnih vod ter za področje tal in odpadkov. Izvaja tudi analizne preskuse vzorcev zraka (emisije), kemikalij in predmetov splošne uporabe. Posebno področje dela je pregled ustreznosti označevanja proizvodov, predvsem živilskih, ki so prisotni v maloprodaji. Laboratorij na željo naročnika izdela predlog ustreznega označevanja teh proizvodov.

Nahajate se na strani Zdravstvo | Zavod za zdravstveno varstvo Celje