ŠCC Gimnazija Lava

Pot na Lavo 22
tel.: 428 58 32, faks: 428 58 80
e-mail: gl@sc-celje.si
http://www.sc-celje.si/gl
Ravnateljica: Marija GUBENŠEK VEZOČNIK
Pomočnik ravnateljice: Peter JUVANČIČ

Programi:
Gimnazija, število dijakov: 487
Tehniška gimnazija, število dijakov: 192

Skupno število dijakov: 679
Število fantov: 353, število deklet: 326
Število oddelkov: 24

Matura:
Število dijakov, ki je opravljalo maturo: 159
Število dijakov, ki je uspešno opravilo maturo: 157
Število dijakov, ki je maturo opravilo s 30 ali več točkami: 3
Povprečno število točk na maturi: 20

Nadaljnje šolanje:
Število dijakov, ki se je prijavilo na višješolski študij: 2
Število dijakov, ki se je prijavilo na visokošolski študij: 6
Število dijakov, ki se je prijavilo na univerzitetni študij: 151

Nahajate se na strani Vzgoja in izobraževanje | Srednje šole | ŠCC Gimnazija Lava