II. osnovna šola Celje

Naziv šole II. osnovna šola Celje
Naslov Ljubljanska cesta 46, Celje
Telefon 03 428 52 10
Faks 03 428 52 20
E-naslov o-iios.ce@guest.arnes.si
Spletni naslov www.slander.si
Ravnatelj(ica) Igor Topole
Pomočnik ravnatelja/ravnateljice Marija Cenc
Skupno število zaposlenih 51
Število moških 5
Število žensk 46
Število pedagoških delavcev 40
Skupno število učencev na šoli 441
Število fantov 216
Število deklet 225
Št. prvošolcev v šolskem letu 2010/11 54
Št. učencev, ki je uspešno zaključilo šolsko leto 433
Št. učencev, ki je neuspešno zaključilo šolsko leto 8
Št. učencev, ki se je vpisalo v srednjo strokovno šolo 57
Št. učencev, ki se je vpisalo v poklicno šolo 27
Št. učencev, ki se ni vpisalo na noben srednješolski program 0
Dosežki šole SLOVENSKI JEZIK
BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE - 4 učenci
Mentorica : Liljana Prevolnik Jazbec

MATEMATIKA
BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE - 50 učencev
Mentorica : Marjana Robič

MATEMATIKA
BRONASTO PRIZNANJE IZ TEKMOVANJA V LOGIKI - 32 učencev
Mentorica : Marjana Robič

MATEMATIKA
BRONASTO PRIZNANJE GENIUS LOGICUS- korespondenčni - 4učenci
MEDNARODNO PRIZNANJE GENIUS LOGICUS - korespondenčni - 42 učencev
Mentorica : Marjana Robič

MATEMATIKA
BRONASTO PRIZNANJE GENIUS LOGICUS- merjenje časa - 28 učencev
MEDNARODNO PRIZNANJE GENIUS LOGICUS -merjenje časa - 37 učencev
Mentorica : Marjana Robič

ANGLEŠKI JEZIK
ZLATO PRIZNANJE IZ ZNANJ ANGLEŠKEGA JEZIKA - 1 učenec
SREBRNO PRIZNANJE IZ ZNANJ ANGLEŠKEGA JEZIKA - 1učenec
BRONASTO PRIZNANJE IZ ZNANJ ANGLEŠKEGA JEZIKA - 16 učencev
Mentorica : Branka Deurič Kodrun

NEMŠKI JEZIK
BRONASTO PRIZNANJE IZ ZNANJ NEMŠKEGA JEZIKA -1 učenec
Mentorica : Nataša Brence

ZGODOVINA
SREBRNO PRIZNANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE - 1učenec
BRONASTO PRIZNANJE IZ IZ ZNANJA ZGODOVINE - 2učenca
Mentorica : Natalija Rožanski

LIKOVNA VZGOJA
ZLATO PRIZNANJE NA MEDNARODNEM NATEČAJU OTROŠKEGA EX LIBRISA KOMENDA - 16 učencev
SREBRNO PRIZNANJE NA MEDNARODNEM NATEČAJU OTROŠKEGA EX LIBRISA HLOHOVEC, SLOVAŠKA - 1 učenka
BRONASTO PRIZNANJE NA MEDNARODNEM NATEČAJU OTROŠKEGA EX LIBRISA HLOHOVEC, SLOVAŠKA - 5 učencev
Mentorica: Marija Cenc

GLASBENA VZGOJA
UVRSTITEV OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA NA REGIJSKO TEKMOVANJE - 50 učencev
Mentorica Andreja Vahen
Nahajate se na strani Vzgoja in izobraževanje | Osnovne šole | II. osnovna šola Celje