2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Ipavčeva 18,
tel.: 42 51 200, faks: 42 51 115
http://www.zzv-ce.si
http://www.tosemjaz.net


Oddelek za mikrobiologijo

Gregorčičeva 5,

tel.: 42 51 210, faks: 42 51 212

 

Direktorica: Alenka  ŠTORMAN, dr. med., specialistka mikrobiologije

Pomočnica direktorice za kakovost Darja ČREP, inž. kem. tehnologije

Predstojnica oddelka za epidemiologijo nalezljivih bolezni: prim. dr. Alenka TROP SKAZA, dr. med., specialistka epidemiologije

Predstojnica oddelka za socialno medicino in promocijo zdravja: Nuša KONEC JURIČIČ, dr. med., specialistka socialne medicine

Predstojnica oddelka za mikrobiologijo: asist. mag. Tjaša ŽOHAR ČRETNIK, dr. med., specialistka medicinske mikrobiologije

Predstojnica oddelka za zdravstveno ekologijo: mag. Simona URŠIČ, dr. med., specialistka higiene

Predstojnik oddelka za sanitarno kemijo: mag. Andrej PLANINŠEK, univ. dipl. inž. kem., specialist sanitarne kemije

Število zaposlenih: 126 (10 zdravnikov - specialistov preventivnih medicinskih strok ter 51 drugih sodelavcev z visoko izobrazbo, med njimi 4 magistri in 2 doktorja znanosti)


Strokovne naloge v letu 2011

Oddelek za socialno medicino in promocijo zdravja je v letu 2011 ob sodelovanju vseh zdravstvenih domov v regiji uspešno izpeljal promocijo programa SVIT za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu. Program To sem jaz za krepitev samopodobe otrok in mladostnikov so ob sodelovanju vseh zavodov za zdravstveno varstvo razširili med  večino slovenskih šol. Na zavodu je ljudem v stiski na voljo tudi psihološka svetovalnica Tu smo zate (tel. 031 778 772, e-pošta svetovalnica@zzv-ce.si). Mladostniki lahko poiščejo strokovno pomoč v spletni svetovalnici www.tosemjaz.net.

 

Oddelek za epidemiologijo spremlja gibanje nalezljivih bolezni v celjski regiji  in izvaja preventivne ukrepe za omejevanje njihovega širjenja. V letu 2011 so bile problematične ošpice, a so jih uspeli zajeziti zaradi visoke precepljenosti. Aktivnosti oddelka poleg spremljanja nalezljivih bolezni dopolnjujejo kampanje osveščanja o preprečevanju različnih okužb in možnostih zaščite, vključno s  cepljenji. Ponovno so izdali zloženko Naravo imamo radi in opozorili na zaščitne ukrepe pred boleznimi, ki jih prenašajo klopi. Zloženko so prejeli vsi otroci v vrtcih in osnovnih šolah celjske regije.

 

Oddelek za zdravstveno ekologijo spremlja preskrbljenost Celjanov s pitno vodo in razmere v živilskih obratih ter bazenskih kopališčih. Opravlja DDD dejavnosti ter monitoringe odpadnih vod, onesnaženih podzemnih vod. Izdeluje ocene odpadkov ter meritve hrupa in meritve onesnaženosti zraka. Na spletni strani zavoda skrbi za večjo osveščenost in boljšo informiranost s področja okoljskega zdravja z objavljanjem pojasnil in napotkov za splošno in strokovno javnost.

 

Oddelek za mikrobiologijo zdravstvenim ustanovam in zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti nudi sodobno, kakovostno mikrobiološko diagnostiko, raznim partnerjem pa mikrobiološko diagnostiko na področju vzorcev iz okolja voda in živil, med drugim tudi z metodami, akreditiranimi po standardu ISO 17025. V letu 2011 so v rutinsko delo uvedli najsodobnejši princip identifikacije mikroorganizmov s pomočjo masne spektrometrije, ki je v temelju spremenil način dela v bakteriologiji in bo občutno pospešil mikrobiološko diagnostiko.

 

Sanitarno kemični laboratorij, ki je akreditiran na podlagi standarda ISO 17025, opravlja analize za področje živil, predmetov splošne rabe, pitnih, kopalnih, odpadnih, podzemnih in tehnoloških vod ter za področje tal in odpadkov. Izvaja tudi analizne preskuse vzorcev zraka (emisije), kemikalij in predmetov splošne uporabe. Posebno področje dela je pregled ustreznosti označevanja proizvodov, predvsem živilskih, ki so prisotni v maloprodaji. Laboratorij na željo naročnika izdela predlog deklaracije za ustrezno označevanja teh proizvodov.

Nahajate se na strani Zdravstvo | Zavod za zdravstveno varstvo Celje