2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000

Upravna enota Celje

Ljubljanska cesta 1
tel.: 426 53 00
faks: 426 53 04
e-mail: UE.Celje@gov.si
Načelnik: Damjan VREČKO, tel.: 426 53 02
Višji svetovalec: Vinko SKALE, tel.: 426 54 34

Oddelek za upravne notranje zadeve

Vodja: Zdenka DOBRAJC
tel.: 426 53 08
faks: 426 53 10


Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo

Vodja: Daša KNEZ
tel.: 426 54 16
faks: 426 54 74


Oddelek za okolje in prostor

Vodja: Konrad GOLOGRANC
tel.: 426 53 72
faks: 426 54 79

Oddelek za občo upravo
Vodja: Marina LUBEJ
tel.: 426 54 52
faks: 426 54 57


Služba za skupne zadeve

Vodja: mag. Jožica TAMŠE
tel.: 426 53 98
faks: 426 53 04

Od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010 je bilo na UE Celje izvedenih 25.361 upravnih postopkov. Po posameznih upravnih področjih predstavlja največji obseg delo na področju tujcev, osebnih izkaznic in potnih listin, na področju vozniških dovoljenj in odjav vozil ter na področju gradbenih zadev.


V navedenem obdobju je bilo izvedenih tudi 70.474 drugih upravnih nalog, kot so potrdila iz uradnih evidenc, potrdila o stalnem in začasnem bivališču, izpiski iz matičnih knjig, potrdila o državljanstvu, upravne overitve, overitve garantnih pisem, osebno dopolnilno delo, pravna pomoč, informacije javnega značaja, GERK. 


Na Upravni enoti Celje je bilo skupno vloženih 1039 zahtev za denacionalizacijo. V obdobju od novembra 2009 do oktobra 2010 je bilo pravnomočno zaključenih 8 postopkov. Od skupno torej 1039 denacionalizacijskih zadev je na dan 30. 09. 2010 18 denacionalizacijskih postopkov, ki še niso pravnomočno zaključeni. Od tega jih je 6 v reševanju na instančnih organih (ministrstva, Upravno sodišče RS, Vrhovno sodišče RS), 6 postopkov je prekinjenih zaradi rešitve predhodnega vprašanja (ugotavljanja državljanstva, ugotavljanja ničnosti sklenjenih pravnih poslov itd.), 6 postopkov pa je v reševanju na UE.


Upravna enota Celje je v letu 2006 na podlagi sklenjenih sporazumov o prevzemu denacionalizacijskih zadev od UE Maribor, UE Ptuj, UE Velenje, UE Sl. Konjice in UE Žalec prevzela v pristojno reševanje skupno 40 denacionalizacijskih zadev. Od tega od UE Maribor 14 zadev, od UE Ptuj 3 zadeve, od UE Velenje 2 zadevi, od UE Sl. Konjice 7 zadev in od UE Žalec 14 zadev. V februarja 2008 je naknadno prevzela v reševanje še 4 denacionalizacijske zadeve od UE Koper in 1 zadevo od UE Šmarje pri Jelšah. V letu 2009 je prevzela še 2 zadevi od UE Piran in 1 zadevo od UE Radgona. Od skupno prevzetih 48 zadev od drugih upravnih enot jih je po stanju na dan 30. 09. 2010 nerešenih še 9 zadev, od kateri so 3 zadeve v reševanju na instančnih organih.


Načelnik Upravne enote Celje na področju izvajanja denacionalizacijskih postopkov vodi koordinacijsko skupino skupno 14 upravnih enot.

Nahajate se na strani Država in družba | Upravna enota Celje