2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Celje
Kidričeva ulica 36, 3102 Celje
Telefon: 297 40 00
Telefaks: 297 40 70
e-mail: ce.carina@gov.si
Direktorica urada: Darija VIDMAR
Pomočnik direktorice: Igor ROBAR

 

Število zaposlenih: 133

Carinski urad Celje je eden od najuspešnejših carinskih uradov pri uveljavljanju t.i. brezpapirnega poslovanja, tako na izvozni kot tudi uvozni strani. V letu 2010 so na izvozni strani 95 % vsega poslovanja opravili elektronsko, na uvozni strani pa ta odstotek znaša 91 %. S tem so dosegli bistveno zmanjšanje stroškov na področju carinskega poslovanja, razbremenili gospodarstvo pri pripravi in arhiviranju dokumentacije, pospešili blagovne tokove, zmanjšali čas in stroške prevoza blaga in omogočili carinjenje na meji ob vstopu v Evropsko skupnost.

V Carinskem uradu Celje izvajajo tudi nadzorno funkcijo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, za kar imajo strokovno usposobljenih 9 inšpektorjev, ki lahko opravljajo inšpekcijski nadzor na področju celotne Republike Slovenije. Nadzori se izvajajo pri podjetjih, ki poslujejo s carinsko službo, pri čemer se nadzor nanaša na celotno področje poslovanja podjetja s carino. Vse bolj se uveljavljajo v vlogi organizatorja delavnic za gospodarske subjekte. Tako so skupaj z Regionalno gospodarsko zbornico organizirali posveta na temo okoljskih dajatev in povračila trošarin. 

Zaradi trendov globalizacije se carinska služba vse manj ukvarja s klasičnim carinjenjem, zato pa pridobiva druge, za carinsko službo atipične naloge. Tako je Carinski urad Celje od 01. januarja 2010 izključno krajevno pristojen za opravljanje nalog upravne izvršbe, kar pomeni, da izterjujejo denarne terjatve, ki jih imajo do poslovnih subjektov ali posameznikov organi državne uprave, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil.

Nahajate se na strani Država in družba | Carinska uprava Republike Slovenije