2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000

Prva zlata olimpijska medalja

Športno dejavnost je v Mestni občini Celje zelo množična, saj jo v več kot 50 različnih športnih panogah izvaja preko 160 registriranih društev. Med njimi se je na javni razpis za sofinanciranje programov iz občinskih proračunskih sredstev  v letu 2012 uspešno prijavilo 70 društev, ki imajo 9.369 članov, od tega 3.419 ali 36,5% žensk ter 5.950 ali 63,5% moških.

 

V posameznih starostnih kategorijah je število članov naslednje: 553 predšolskih otrok, 1.742 otrok od 6 do 11 let in 1.379 od 11 do 15 let, 1.037 mladih od 15 do 20 let, 1.489 članov od 20 do 35 let ter 1.949 starejših članov od 35 do 55 let in 1.220 nad 55 let.

 

Tekmovalcev, ki so redno nastopali na tekmovanjih svojih nacionalnih panožnih zvez je bilo  2.717, od tega približno 31,5 % žensk in 68,5% moških.

 

Celjski športniki so v letu 2012 ponovno dosegli veliko vrhunskih dosežkov in visokih uvrstitev na tekmovanjih v državnem ter v mednarodnem merilu.

 

Posebej je potrebno izpostaviti prvo zlato celjsko olimpijsko medaljo, ki jo je na Olimpijskih igrah v Londonu osvojila judoistka, članica Judo kluba Z'Dežele Sankaku Celje, Urška Žolnir. Na igrah je uspešno nastopilo kar 8 celjskih športnikov, od tega 6 v judu in 2 v atletiki.

 

V najkvalitetnejših evropskih klubskih tekmovanjih so nastopili rokometaši in kegljavke. Izredno uspešne so bile kegljavke, ki so že četrtič zmagale v Evropski ligi prvakinj in devetič na Svetovnem ekipnem klubskem pokalu. Uspešni so bili tudi posamezniki, ki so kot člani državnih reprezentanc nastopili na svetovnih in evropskih prvenstvih oziroma pokalih ter na drugih pomembnejših mednarodnih tekmovanjih. Tako je v času do konca meseca novembra 51 športnikov iz 13 različnih društev in v 12 različnih športnih panogah osvojilo skupaj kar 84 medalj (21 latih, 23 srebrnih in 40 bronastih), od tega so jih 5 osvojili športniki invalidi.

 

Naziv kategoriziranega športnika po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije ima v letu 2012  281 športnikov in športnic, od tega 42 najvišja možna razreda – 12 svetovni razred ter 30 mednarodni razred.

 

Na področju občinskih programov za otroke in mladino je v tečajih plavanja za predšolske otroke v vrtcih sodelovalo 21 oddelkov oziroma 393 otrok, na tečajih za 1. razrede osnovnih šol pa 18 oddelkov in 371 otrok. Na tečajih drsanja, ki se jih udeležujejo 1. in 2. razredi, je sodelovalo 34 oddelkov s 720 udeleženimi učenci. V brezplačnih športnih aktivnostih, ki so organizirane v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnicah, je letno preko 7.000 aktivnih udeležencev oziroma povprečno okoli 500 dnevno. Zelo številčna je bila tudi udeležba na medšolskih tekmovanjih osnovnih in srednjih šol, na katerih vsako šolsko leto sodeluje okoli 1.900 osnovnošolcev in  900 srednješolcev.

 

V društvih, ki so uvrščena v prednostni program športa, je izvajalo program vadbe in tekmovanj 90 skupin športnih šol, v katerih vadi 1.334 mladih nadarjenih športnikov.

 

V okviru rekreativne vadbe za starejše občane je bilo v različnih športnih panogah v 22  društvih aktivnih 33 vadbenih skupin s 580 udeleženci.

 

V šport invalidov in odraslih s posebnimi potrebami je bilo vključenih 17 vadbenih skupin in 142 udeležencev.

 

Med športnimi prireditvami so bile kot po navadi najbolj številne ligaške tekme ter državna prvenstva v različnih starostnih kategorijah. Med pomembnejšimi mednarodnimi športnimi prireditvami je treba omeniti predvsem tekme v evropskih klubskih pokalih v rokometu in v kegljanju, Maraton Celje – Logarska dolina, turnirje, mitinge oziroma pokale v atletiki, drsanju, judu, plavanju, konjeništvu, smučanju in še v nekaterih drugih športih.

 

Za sofinanciranje programov športa je bilo v občinskem proračunu namenjenih 751.350 €, kar je 13% manj kot v letu 2011. Večina sredstev (90%) je bila porabljena za sofinanciranje na javni razpis prijavljenih programov športnih društev, preostali del pa za izvedbo zgoraj navedenih občinskih programov na področju športa otrok in mladine.

 

Čeprav so se pogoji delovanja športnih društev zaradi težav v gospodarstvu in posledično precejšnega zmanjšanja sponzorskih in donatorskih sredstev močno zaostrili, jih je večina uspešno realizirala svoje programe in zastavljene cilje ter z odmevnimi rezultati svojih ekip in posameznikov oziroma z organizacijo prireditev prispevala pomemben delež k domači in mednarodni promociji Celja.

Lado Gobec

Nahajate se na strani Šport | Prva zlata olimpijska medalja