2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000

II. osnovna šola Celje

Naziv šole II. osnovna šola Celje
Naslov Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje
Telefon 03/428-52-10
Faks 03/428-52-20
E-naslov tajnistvo@slander.si
Spletni naslov http://www.slander.si/default.aspx
Ravnatelj(ica) IGOR TOPOLE
Pomočnik ravnatelja/ravnateljice MARIJA CENC
Skupno število zaposlenih 50
Število moških 7
Število žensk 43
Število pedagoških delavcev 40
Skupno število učencev na šoli 442
Število fantov 220
Število deklet 222
Št. prvošolcev v šolskem letu 2010/11 54
Št. učencev, ki je uspešno zaključilo šolsko leto 437
Št. učencev, ki je neuspešno zaključilo šolsko leto 5
Št. učencev, ki se je vpisalo v srednjo strokovno šolo 14
Št. učencev, ki se je vpisalo v poklicno šolo 4
Št. učencev, ki se ni vpisalo na noben srednješolski program 0
Dosežki šole Predmet: MATEMATIKA - LOGIKA
Sodelujočih učencev: 97
Vrsta priznanj: ZLATO PRIZNANJE 3
SREBRNO PRIZNANJE 1
BRONASTO PRIZNANJE 52

Razred: 4.- 9.
Mentorica: Marjana Robič
Dosežki šole Predmet: MATEMATIKA ZA VEGOVO PRIZNANJE
Sodelujočih učencev: 153
Vrsta priznanj: ZLATO PRIZNANJE 2
SREBRNO PRIZNANJE 11
BRONASTO PRIZNANJE 53
Razred: 3.- 9.
Mentorica: Marjana Robič
Dosežki šole Predmet: GENIUS LOGICUS - korespondenčno
Sodelujočih učencev: 38
Vrsta priznanj: ZLATO PRIZNANJE 12
SREBRNO PRIZNANJE 5
BRONASTO PRIZNANJE 15
Razred: 7.- 9.
Mentorica: Marjana Robič
Dosežki šole Predmet: GENIUS LOGICUS - z merjenjem časa
Sodelujočih učencev : 38
Vrsta priznanj: ZLATO PRIZNANJE 2
SREBRNO PRIZNANJE 7
BRONASTO PRIZNANJE 27
Razred: 7.- 9.
Mentorica: Marjana Robič
Dosežki šole Predmet: LIKOVNA VZGOJA - Bienale EX LIBRISA HLOHOVEC - SLOVAŠKA
Sodelujočih učencev: 6
Vrsta priznanj: ZLATO PRIZNANJE 1
BRONASTO PRIZNANJE 6
Razred: 7. a, 8. a
Mentorica: Marija Cenc
Dosežki šole Predmet: DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE
Sodelujočih učencev: 18
Vrsta priznanj: SREBRNO PRIZNANJE 1
BRONASTO PRIZNANJE 2
Razred: 9.
Mentorica: Nataša Brence
Dosežki šole Predmet: DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FIZIKE
Sodelujočih učencev: 27
Vrsta priznanj: ZLATO PRIZNANJE 2
SREBRNO PRIZNANJE 3
BRONASTO PRIZNANJE 8
Razred: 8. - 9.
Mentorica: Cvetka Tajnšek
Dosežki šole Predmet: VESELA ŠOLA
Razred: 4., 5.
Sodelujočih učencev: 13
Vrsta priznanj: SREBRNO PRIZNANJE 2
BRONASTO PRIZNANJE 10
Mentorica: Sandra Rakuša

Razred: 8., 9.
Sodelujočih učencev: 15
Vrsta priznanj: SREBRNO PRIZNANJE 3
Dosežki šole Predmet: ŠVZ - medobčinsko prvenstvo v odbojki na mivki
Doseženo 4. mesto
Razred: 8.
Mentorica: Palmira Ambrož

Predmet: ŠVZ - področno prvenstvo v atletiki - ekipno
Doseženo 3. mesto
Razred: 6. - 9.
Mentorica: Palmira Ambrož

Predmet: ŠVZ - medob
Nahajate se na strani Vzgoja in izobraževanje | II. osnovna šola Celje